Учење на даљину

Обавештења и упутства

Промена календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама [PDF]

Овстваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину [PDF]

Додатна упутсва школама у вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада на даљину [PDF]

Обавештење о настави на даљину током ванредног стања које је намењено родитељима / законским заступницима ученика [PDF]

 

Важни линкови

Распореди наставе за основну школу [https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php]

Упутство за коришћење платформе Microsoft Teams [https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php ]

 

Обрасци за наставнике

Недељни оперативни план рада наставника [DOCX]