План семинара за април/мај/јун/јул/август

У Центру за стручно образовање у наредном периоду биће организовани следећи семинари:

АПРИЛ
26.04.2014. – К1 Континуирано усавршавање професора француског језика, кат.бр. 824
26. и 27.04.2014. – К1 Допринос одрживом развоју, еколошким акцијама и увођење иновација заштите животне средине у праксу, кат.бр. 639
МАЈ
10.05.2014. – Идеја – прва степеница успешног предузетништва, кат.бр. 722 К1
11.05.2014. – Школска библиотека – место сарадње наставника и ученика 2, кат.бр. 9 К1
17. и 18.05.2014. – Како да заштитите Вас и Ваше дете на интернету, кат.бр. 252 К1
18.05.2014. – Проблематично дете у разреду, кат.бр. 84 К3
24.05.2014. – Интеграција, корелација и занимација – (интегративна настава), кат.бр.434 К2
од 23. до 25.05.2014. – УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба, кат.бр.170 К4
31.05.2014. Између физике и биологије има неке хемије, кат.бр. 650 К1
ЈУН

31.05. и 01.06.2014. – Медијација = ми, родитељи и деца, кат.бр. 56 К3
07. и 08. 06.2014. – Нова школа – Вишефронтална настава, кат.бр. 464 К2
14.06.2014. – Претпоставке успешне наставе, кат.бр. 81 К3
15.06.2014. – Даровит ученик у инклузивном образовању – идентификација и подршка критичком мишљењу у настави, кат.бр. 357 К3
21. и 22.06.2014. – Емоционална интелигенција у образовању, кат.бр. 120 К4
30.06.2014. – Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника, кат.бр. 165 К4
ЈУЛ
03. и 04.07.2014. – Састављање и оцењивање тестова, кат.бр. 499 К2
АВГУСТ
26. и 27.08.2014. – Развојне потребе ученика и настава (бивша Школа родитељства), кат.бр. 91 К3
26.08.2014. – Комуникацијом до задовољног наставника и ученика, кат.бр. 134 К4
27.08.2014. – Критичко мишљење у настави математике, кат.бр. 300 К1

Позиви за семинаре са детаљним информацијама биће прослеђени благовремено.